تست بارداری یا بی‌بی چک چیست؟

روش های مختلفی برای تشخیص بارداری وجود دارد که یکی از روش های فوری و آیان تشخیص حاملگی استفاده از تست بارداری یا بیبی چک”Baby Chek” میباشد.

بستن
مقایسه