اندازه آلت تناسلی به طور میانگین چقدر باید باشد؟

این مساله ای است که فکر مردان بسیاری را به خود مشغول کرده است: اندازه آلت تناسلی چقدر باید باشد؟بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مجله اورولوژی اینترنشنال میانگین طول آلت در حالت عادی ۹ سانتیمتر است در حالی که به طور میانگین طول آلت در حالت نعوذ ۱۳ سانتیمتر است. همچنین میانگین اندازه قطر آلت در […]

بستن
مقایسه